Хүний хөгжил сан, Хүүхдийн мөнгө цэсний мэдээллүүд